Kdo jsme

Společnost ATR ENERGY s.r.o. nabízí a zajišťuje svým zákazníkům služby a produkty při projektování a realizaci technologických projektů.

Působíme v oborech plynárenství, petrochemie, chemie, teplárenství a energetice.
Disponujeme zkušeným personálem a kvalitním vybavením pro veškeré nabízené služby a činnosti.
Společnost má zavedený systém řízení kvality. Společnost i personál je certifikován v rozsahu nabízených činností v:
České republice - TIČR, ČBÚ,
Slovenské republice - TISR, SBÚ,
Polsku - UDT.
Služby

Námi nabízené služby

Revize a zkoušky zařízení

Revize vyhrazených technických zařízení: plynových, tlakových a zdvihacích.

Projektová činnost

Zpracování projektových návrhů, studie, PD pro stavební povolení, PD pro realizaci stavby, PD skutečného stavu, DVZ - PD pro výběr zhotovitele, zpracování výkazů výměr a rozpočtů.

Inženýrská činnost

Příprava a řízení projektů, pozice projektový manžer, stavbyvedoucí, start-up manažer, manažer kvality QA/QC, řízení a vedení dokumentace projektu - dokumentátor, manažer BOZP.

Čištění a sušení potrubí

Vypracování projektů / technologických postupů čištění, kalibrace a vysušení potrubí pro: liniové stavby (plynovody, ropovody, produktovody), technologické objekty a technologická zařízení. Realizace čištění, kalibrace a vysušení potrubí za použití: profuku potrubí vysoce suchým vzduchem (RB -60°C), vysušení potrubí technologických celků pomocí vysokého vakua.

Speciální služby

servis a opravy truboukladačů KOMATSU, servis a opravy centrátorů a (rozpínacích trnů – mandrelů), tepelné zpracování (žíhání) svarů, identifikace materiálů metodou PMI, pomocí spektrometru.
Pronájem

Nabízíme k pronájmu

Stroje a zařízení pro výstavbu potrubních systémů a technologických projektů pro činnosti: Manipulace s potrubím, Sestavování potrubí, Svařování potrubí, Ohýbání potrubí, Čistění potrubí a kalibrace, Tlakové zkoušky potrubí.

Dashboard mockup
Reference

Realizované projekty

Projekty, na kterých se podílel personál společnosti
ATR-energy
Reference
Pronájem mechanizace
ATR-energy
Reference
Ohýbání potrubí
ATR-energy
Reference
Tlakové zkoušky, stresstesty a sušení potrubí